Szakembereink

A Kheiron Központ munkatársai alap végzettségük mellett mindannyian transzperszonális szemléletű pszichoterápiában, valamint módszer-specifikus továbbképzéseken vettek részt. Transzperszonális terapeutaként azok a kollégák dolgozhatnak, akik ezeken túl elvégezték a 3 éves transzperszonális szemléletű terapeuta képzést is.

A transzperszonális személetről és az említett speciális képzésekről a linkekre kattintva találhatóak további információk honlapunkon.

Orosz Katalin

klinikai szakpszichológus, transzperszonális terapeuta, a Kheiron Központ szakmai vezetője, a Perinatus Alapítvány
kuratóriumának elnöke
1986-ban kezdtem dolgozni pszichológusként. Érdeklődésem már a korai szakaszban arra irányult, hogy a testi-lelki egység élményét,
és létezésünk tudatosságát felhasználjam a gyógyulás szolgálatában. Dolgoztam és dolgozom pánikbetegekkel, daganatos betegségben szenvedőkkel, súlyos depresszióval, és a legkülönbözőbb pszichoszomatikus betegségekkel küszködő személyekkel. Mégis úgy érzem, ez elsősorban tanulási folyamat: megtanulni önnön lehetőségeinket sokkal aktívabban használni. Ehhez az is segített, hogy tanulmányaim során egzakt tudományokkal (matematika és fizika), valamint az emberről szóló tudással (pedagógia és pszichológia) egyaránt foglalkoztam az ELTE több karán. Pszichoterápiás képzésem során részt vettem a klinikai szakképzésen, valamint több módszerspecifikus képzésen: elsajátítottam a jungiánus pszichológia, hipnózis, autogén tréning és imaginációs módszerek, valamint több test központú terápia módszerét, eszközeit. Transzperszonális pszichoterápiát angol, holland amerikai és más európai kiképzőktől tanultam. Az Európai Transzperszonális Szövetség (EUROTAS) munkájában aktív részt vállaltam 1994-2006 között, egy ciklusban elnökségi tag is voltam.
Jelenlegi munkám elsősorban szervezés és képzés, oktatás. Egyéni terápiát főleg kollégáim végeznek, jómagam csoportokat vezetek. Fontos témáim a felsoroltakon kívül a családi kapcsolatok békés fejlesztése, a spirituális krízis és a lelki sokkélmények feldolgozása, a meditáció és a létélmény örömteli átélése.

Csizek Zsuzsanna

mentálhigiénés szakember
Uploaded imageElső diplomámat 1991-ben az ELTE TTK matematika-fizika szakán szereztem. Több év tanítás és az üzleti élet HR tanácsadói területén eltöltött 8 év után a Károli Gáspár Egyetemen diplomáztam mint mentálhigiénés szakember. Transzperszonális terápiát a Kheiron Központban Orosz Katalin klinikai szakpszichológustól és több kollégától tanultam, tanulok. Jelenleg a családterápiás képzés szupervíziós szakaszában képződöm. 2010 óta a Perinatus Alapítványban dolgozom segítőként és az alapítvány ügyvezetője vagyok. Kísérek várandósokat, segítve ezzel az anya-magzat kapcsolat épülését. Egyéni folyamatokban gyakran dolgozom az anyaság nehéz kérdéseivel, veszteségekkel. A „Szülésem története”sajátélményű csoport egyik vezetője vagyok, melyben a szülés élményének feldolgozásával foglalkozunk. Ezzel a fókusszal egyéni folyamatokat is gyakran kísérek. Fontosnak tartom, hogy a szülés élménye mindig figyelmet kér, érzelem telítettsége miatt. Így a munkámban épp úgy helyet kap a traumatikus szülésélmények gyógyítása, mint a háborítatlan szülések érzelmi feldolgozása és integrálása a női lét folyamatába. A párokat a családdá válás és a gyermekek születése körüli kérdések, nehézségek hozzák hozzám. A szülés élménye gyakran megérinti a párkapcsolatot is, különösen ha a szülés nem úgy alakult, ahogy a pár tervezte, ha a gyermekágyas időszak nehezített. A feldolgozásnak gyógyító módja, ha a pár együtt jön el a folyamatba. Egy ideje a közösségben levés különösen fontos lett a számomra. Ennek okán és szakmai kíváncsiságból, fejlődni vágyásból tagja vagyok a Születés Kísérleti Műhelynek. Ebben a szakmai műhelyben a szülés, születés kérdéseit, a korai nonverbális időszakot vizsgáljuk. Munkánk alapját a terápiás tapasztalatok, a pre- és perinatális kutatások legfrissebb eredményei és a feldolgozott saját élményeink képezik. A Születni-újjászületni sajátélményű terápiás csoportban Orosz Katalin mellett asszisztensként dolgozom.

dr. Daniel Éva

pszichológus, transzperszonális terapeuta
Uploaded image

Kérdéseim és kutakodásaim vezettek a pszichológusi pályához. Orvosnak indultam és máig tartó kérdés mozgat, ki az akinek a testét gyógyítjuk? Ennek a megválaszolása folyamatos tanulást, szemlélődést, kapcsolódást, beszélgetéseket, önismeretet és önfejlesztést kíván. Találkozásom Orosz Katalinnal személyes kapcsolatként indult, ami egy szakmai kapcsolattá alakult át. Általa kerültem közel a transzperszonális szemlélthez, a születéscsoporthoz, a Születés Kísérleti Műhelyhez és egy nyitott, befogadó munkatársi közeghez. A Kheiron Központban és a Perinatus Alapítványnál egyéni terápiás üléseket kísérek.

Fabulya Edit

mentálhigiénés szakember, szociológus, transzperszonális terapeuta
Fiatal korom óta szenvedélyesen érdekelnek az emberek közti kapcsolatok és együttműködések, az egyénekben és a közösségekben rejlő fejlődési potenciálok, a kiteljesedés és a szabadság mibenléte. Foglalkoztat, hogy milyen akadályok állhatnak ennek útjában, főként pedig az, hogy mit tehetünk azért, hogy nehézségeinket erőforrásokká alakítsuk.
Munkám során és személyes életemben ennek transzformatív erejét gyakran megtapasztalom és mindannyiszor lenyűgöz ez az átalakulás.
A Kheiron Központban transzperszonális szemléletben kísérek és támogatok különböző személyes és közösségi folyamatokat, szervezek és vezetek önismereti csoportokat, képzéseket, tréningeket, stresszkezelő tanfolyamokat. Hozzám futnak be a Kheironba érkező telefonhívások és e-mailek is, én fogadom az egyéni terápia és a csoportok iránt érdeklődőket egyaránt.

Fridrikné Király Eszter

tanácsadó szakpszichológus, autogén tréning tanácsadó

A pszichológia szakra szinte ösztönösen találtam rá a gimnázium elvégzése után. Egyre elkötelezettebb lettem, ahogy megtapasztaltam, hogy az önismeret milyen mértékben segíti a mindennapos helyzetekben való könnyebb, zökkenőmentesebb boldogulást. Hiszek abban, hogy mindig van lehetőség a fejlődésre, hogy képesek vagyunk megtalálni a megoldásokat, feloldani a belső gátakat. Munkám során a humanisztikus pszichológia, és a transzperszonális pszichológia elvei mentén a legfontosabb számomra, egy olyan elfogadó légkör megteremtése, ami támogatja ebben a klienseket. Szívesen használok különböző relaxációs és művészetterápiás technikákat, amik jól beágyazhatók a segítő beszélgetés keretei közé, és segítik az érzelmi folyamatok lereagálását, a megfelelő stresszkezelés elsajátítását, ami minden helyzetben hasznosnak bizonyul.

A Kheiron központban, és a Perinatus Alapítványnál kísérek egyéni folyamatokat, és tagja vagyok a születés kísérleti műhelynek. Fontos számomra a perinatális tematika, így amellett, hogy szorongásos tünetekkel, és stresszkezelési nehézségekkel is gyakran fordulnak hozzám, szívesen támogatom a klienseket az anyává válás folyamatában a várandósság alatt, a szülésre készülésben, majd a kisgyerekes időszak nehézségeiben is.

Gombai Balázs

pszichológus

“A fényben növünk, a sötétben átalakulunk.”

1992-ben első találkozásom a pszichológiával végzetesnek bizonyult. 16 évemet kicsit felkerekítve  beirakoztam Süle Ferenc valláspatológia tanfolyamára, amit a Lipótmezei Elmegyógyintézetben tartott. Ezeken az alkalmakon többek között olyan a mai napig érdeklő és érintő kérdéseket boncolgattunk, mint a hitvilágok, világnézetek, tudatállapotok normális és extravagáns kiépülése és működése. Ettől kezdve az életem és tanulmányaim fő csapása lett a lélek vallási és lélektani értelemben vett világainak megismerése. Elvégeztem a Katolikus teológia hittanári szakát, Szegeden a pszichológia szakot, közben pszichodráma vezető lettem és hipnoterápiás végzetséget szereztem, legutóbb 2019-ben szereztem abszolutóriumot krízistanácsadó szakpszichológus képzésen. Nyolc évet dolgoztam hajléktalan ellátásban, bő tíz éve dolgozom egyéni tanácsadóként, az elmúlt hat évben a Kheiron team tagjaként is. A transzperszonális szemléletet Orosz Katalin vezetésével, tanfolyamokon, szakmai műhelyeken, valamint a csoportszupervíziós munkában csiszolgatom. Hiszek a növekedés és átalakulás elkerülhetetlen ritmusaiban, abban, hogy értünk vannak és nem ellenünk.

Vállalom egészséges felnőtt személyek (18+) életszakasz határokon való átkísérését, életállapot változáshoz kapcsolódó kríziseinek és elakadásainak szakmai megsegítését. Dolgozom a hitélettel, spirituális gyakorlatok vagy tudatállapot változás indukálta nehézségekkel, szorongásos panaszokkal, és a sokszor ezek mögött megbújó veszteségek és traumák feldolgozásával.

Karádi Júlia

pszichológus, transzperszonális terapeuta, integratív babaterapeuta

2011 óta dolgozom pszichológusként. Felnőttek egyéni folyamatait kísérem verbális terápiával, melynek szemléletében testi és érzelmi élményeink központi szerepet kapnak.Dolgozom többek között veszteséggel, gyásszal kapcsolatos nehézségekkel; párkapcsolati, vagy más kötődési problémákkal; családi kapcsolatok, és egyéb életvezetési elakadások támogatásával.

Aktuális életünkben megjelenő problémák hátterében sokszor (részben elfeledett) múltbeli, nehéz élményeink állnak. Ezek annyiban kerülnek a terápiás tér fókuszába, amennyiben jelen életünk szempontjából meghatározóak. Aktuális nehézségeink így nemkívánatos problémák helyett a személyes fejlődés lehetőségévé válhatnak,

Az ELTE Klinikai és egészségpszichológia szakán végeztem, majd hét évet Hollandiában dolgoztam és tanultam, ahol elsajátítottam az Integratív babaterápia (IBT) módszerét is. Budapesten Transzperszonális terapeuta képzést végeztem. 2019 január óta dolgozom újra itthon. A Kheiron Központban egyéni és csoportos folyamatokat kísérek, és a Születés Kísérleti Műhely szakmai közösségében veszek részt.

Kövér Anikó

klinikai szakpszichológus
1979-ben végeztem az ELTE pszichológia szakán. Klinikai szakpszichológussá 1983-ban váltam egy olyan képzés keretében, melybe – lévén a legelső – mind a diákok, mind a képzők beletettek „apait-anyait” lelkesültségükben. Pályafutásomat azóta is ez jellemzi: lelkes újítók, lelkes tanítványa, néha kollégája lehettem több évtizedes segítői tevékenységem során, miáltal mindenkor módom volt lepárolni a tapasztaltakból azt, ami épp akkor harmóniában állt személyiségemmel és világlátásommal… Így jutottam el Orosz Katalin születéscsoportjába 2006-ban, Születés Kísérleti Műhelyébe (SZKM) 2007-ben, majd transzperszonális terapeuta képzésébe (2009-2012). 2008 óta a Kheiron Központnak is terapeutája vagyok, a Perinatus Alapítvány munkájában megnyitása óta (2009) részt vállalok.

 

dr. S. Nagy Zita

pszichológus, általános neuropszichológus, transzperszonális terapeuta

2007-ben kezdtem pszichológusként dolgozni. Szakmai érdeklődésemet és munkámat két fő kérdés vezeti: hogyan váltunk azzá, akik vagyunk és hogyan válhatunk azzá, akik lenni szeretnénk? Emberi sorsokról és nehézségekről fejlődési-tanulási folyamatban gondolkodom, melynek kezdete a magzati időszak és mozgatórugója a mindenkiben meglévő önmegvalósítási és önkifejeződési erő. A terápiás folyamatokban is építek ezekre a belső hajtóerőkre.

Terápiás munkámban alkalmazom a szakképzéseimen és módszerspecifikus képzéseimen tanultakat: neuropszichológia, csoportanalitikus terápia, transzperszonális terápia, Autogén Tréning, Fókuszolás, segítő beszélgetés. Elsősorban felnőtt egyéni folyamatokat kísérek olyan verbális terápiában, melyben helyet kapnak imaginációs technikák, mozgás- és testgyakorlatok, fókuszolás és relaxáció. Dolgozom különböző pszichés- (pl. pánikbetegség, kényszerbetegség, depresszió, személyiségzavar) és pszichoszomatikus betegségekkel (pl. autoimmun betegségek, stresszbetegségek), valamint kapcsolati és életvezetési elakadásokkal küzdő személyekkel.

Szántai Gabriella

klinikai szakpszichológus
Uploaded imageGyerekkorom élményei és fiatal gyógypedagógus koromban szerzett tapasztalataim a létezés sokszínűségéről vezettek a pszichológusi pálya felé. Az alapképzést az ELTE-n végeztem, klinikai pszichológiai képzésemet a HIETE Orvostovábbképző Karán, a pszichoterapeuta szakvizsgára felkészítő tanfolyamot a VIKOTE-nél. Gyerekeim születése meghatározó, katartikus élmény, ami szakmai tekintetben is erős formáló erővel bírt. A várandóssági alatti támogatás, a békés, háborítatlan szülés-születés segítése és a közben formálódó anya-gyerek kapcsolat került a szakmai tevékenységem fókuszába. Gyerekekkel kapcsolatos kérdések mentén anyákkal, szülőkkel, családokkal dolgozom. Nagyobb tapasztalatom van csoportok kísérésében, pszichodráma vezető és relaxációs terapeuta vagyok.

Tamás Dorka

mentálhigiénés segítő szakember, autogén tréning és fókusz tréner, transzperszonális terapeuta

Uploaded image

2003-ban végeztem a Szegedi Egyetem mentálhigiénés szakán, azóta vagyok a Kheiron Központ munkatársa. Transzperszonális szemléletben dolgozom, aminek kialakításában a legtöbbet Orosz Katalintól tanultam. A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesületnél autogén tréneri és szimbólumterápiás képesítést szereztem, a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesületnél pedig fókuszolást tanultam, így belső képekkel és testélményekkel is dolgozom. 30 évesen egy magánéleti nehézség miatt pszichológushoz fordultam. A vele való munka olyan sok változást hozott bennem, hogy eldöntöttem, én is abban szeretném segíteni az embereket, hogy elfogadóbb, szeretetteljesebb kapcsolatba kerülhessenek önmagukkal. Vallom, hogy mindannyian képesek vagyunk a változásra és sokkal több erőforrásnak vagyunk birtokában, mint azt gyakran hisszük magunkról.

Eredetileg a József Attila Tudományegyetem magyar-angol szakán végeztem. Rövid ideig dolgoztam tanárként, majd hamarosan sajtókapcsolatokkal kezdtem foglalkozni a kulturális szférában – multinacionális környezetben és kisebb cégeknél egyaránt -, ezért PR–reklám szakközgazdász diplomát is szereztem.

Szívesen kísérek olyanokat, akik csökkenteni kívánják a bennük lévő feszültséget és nyitottak arra, hogy megtanulják az egyik leghatékonyabb relaxációs technikát, az autogén tréninget. Várom azokat, akik javítani szeretnének emberi kapcsolataikon, akiket érdekel a családi múlt feldolgozása, vagy sebesült Belső Gyermeküket szeretnék megvigasztalni.

Tolnay Katalin

mentálhigiénés tanácsadó, transzperszonális terapeuta, mediátor

Az életút során mindannyian rendszeresen éljük meg a  változás folyamatait és ilyenkor jellemzően nehezen birkózunk a ránk nehezedő terhekkel, érzelmekkel.

Egy krízis – eredeti jelentése: fordulópont – mindig új stratégiák kialakítását várja tőlünk. Ha sikeres a megküzdés, akkor a fordulat személyiségünk fejlődését, életünk igazi gazdagodását hozhatja. Mentálhigiénés segítőként az motivál, hogy krízishelyzetben klienseimet életvezetésük egyensúlyának, a lelki egészség fenntartásának, és ha szükséges helyreállításának folyamataiban támogassam.

A munka során jellemzően a saját létezés élményéhez fűződő és az emberi kapcsolatokban megélt érzelmek tudatosítását és átdolgozását végezzük. Ennek eredménye lehet egy rugalmas, önazonosan működő, önérvényesítésre képes személyiség és a kiegyensúlyozott, örömtelibb életvezetés.

Bölcsész indulásom után én magam is hasonló tapasztalatok mentén váltam segítő foglalkozásúvá. 2006-tól képződöm személyközpontú és transzperszonális szemléletben. A  Károli Gáspár Református Egyetemen lettem mentálhigiénés segítő szakember. 2009 óta tagja vagyok a Születés Kísérleti Műhelynek, asszisztensként rendszeresen bekapcsolódom az Orosz Katalin által vezetett “Születni, Újjászületni”  csoportok munkájába.

 

Wieszt Attila

közgazdász, családi tanácsadó jelölt

Egyetemi képzésemet a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végeztem, személyes tapasztalataim és önismereti munka nyomán érdeklődésem csak ezután fordult a pszichológia és a családterápia felé. 2010 óta foglalkozom családterápiával, lenyűgöz, ahogy az egyéni érés és növekedés összekapcsolódik a párkapcsolati és családi rendszerek létével és fejlődésével.

Családi tanácsadói képesítésemet a Magyar Családterápiás Egyesület képzésén szereztem. A tanulmányaim még nem zárultak le, szupervízió mellett veszek részt a közös munkában. Elvégeztem a kanadai Satir Institute of the Pacific intézet alapképzését, ahol a családterápiás mozgalom egyik alapítójának tekintett Virginia Satir által kidolgozott terápiás módszereket sajátítottam el. A Kheiron Központban részt vettem az Orosz Katalin által vezetett „Hallgatni, meghallgatni” segítői képzésen.

Doktori képzésemet a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Doktori Iskolájában végeztem, disszertációmat a családterápia családi vállalkozásokban történő alkalmazásáról írtam. 2006 óta dolgozom kutatóként és oktatóként a Budapesti Corvinus Egyetemen, 2017 óta az Egyetem Családi Vállalatok Központjában.

Munkámban egyéneket, párokat, családokat kísérek családterápiás szemlélettel.