Szakembereink

Orosz Katalin

klinikai szakpszichológus, transzperszonális terapeuta, a Kheiron Központ szakmai vezetője, a Perinatus Alapítvány
kuratóriumának elnöke
1986-ban kezdtem dolgozni pszichológusként. Érdeklődésem már a korai szakaszban arra irányult, hogy a testi-lelki egység élményét,
és létezésünk tudatosságát felhasználjam a gyógyulás szolgálatában. Dolgoztam és dolgozom pánikbetegekkel, daganatos betegségben szenvedőkkel, súlyos depresszióval, és a legkülönbözőbb pszichoszomatikus betegségekkel küszködő személyekkel. Mégis úgy érzem, ez elsősorban tanulási folyamat: megtanulni önnön lehetőségeinket sokkal aktívabban használni. Ehhez az is segített, hogy tanulmányaim során egzakt tudományokkal (matematika és fizika), valamint az emberről szóló tudással (pedagógia és pszichológia) egyaránt foglalkoztam az ELTE több karán. Pszichoterápiás képzésem során részt vettem a klinikai szakképzésen, valamint több módszerspecifikus képzésen: elsajátítottam a jungiánus pszichológia, hipnózis, autogén tréning és imaginációs módszerek, valamint több test központú terápia módszerét, eszközeit. Transzperszonális pszichoterápiát angol, holland és amerikai kiképzőktől tanultam. Jelenlegi munkám elsősorban szervezés és képzés, oktatás. Egyéni terápiát főleg kollégáim végeznek, jómagam csoportokat vezetek. Fontos témáim a felsoroltakon kívül a családi kapcsolatok békés fejlesztése, a spirituális krízis és a lelki sokkélmények feldolgozása, a meditáció és a létélmény örömteli átélése.

Csizek Zsuzsanna

mentálhigiénés szakember
Uploaded imageElső diplomámat 1991-ben az ELTE TTK matematika-fizika szakán szereztem. Több év tanítás és az üzleti élet HR tanácsadói területén eltöltött 8 év után a Károli Gáspár Egyetemen diplomáztam mint mentálhigiénés szakember. Transzperszonális terápiát a Kheiron Központban Orosz Katalin klinikai szakpszichológustól és több kollégától tanultam, tanulok. Jelenleg a családterápiás képzés szupervíziós szakaszában képződöm. 2010 óta a Perinatus Alapítványban dolgozom segítőként és az alapítvány ügyvezetője vagyok. Kísérek várandósokat, segítve ezzel az anya-magzat kapcsolat épülését. Egyéni folyamatokban gyakran dolgozom az anyaság nehéz kérdéseivel, veszteségekkel. A „Szülésem története”sajátélményű csoport egyik vezetője vagyok, melyben a szülés élményének feldolgozásával foglalkozunk. Ezzel a fókusszal egyéni folyamatokat is gyakran kísérek. Fontosnak tartom, hogy a szülés élménye mindig figyelmet kér, érzelem telítettsége miatt. Így a munkámban épp úgy helyet kap a traumatikus szülésélmények gyógyítása, mint a háborítatlan szülések érzelmi feldolgozása és integrálása a női lét folyamatába. A párokat a családdá válás és a gyermekek születése körüli kérdések, nehézségek hozzák hozzám. A szülés élménye gyakran megérinti a párkapcsolatot is, különösen ha a szülés nem úgy alakult, ahogy a pár tervezte, ha a gyermekágyas időszak nehezített. A feldolgozásnak gyógyító módja, ha a pár együtt jön el a folyamatba. Egy ideje a közösségben levés különösen fontos lett a számomra. Ennek okán és szakmai kíváncsiságból, fejlődni vágyásból tagja vagyok a Születés Kísérleti Műhelynek. Ebben a szakmai műhelyben a szülés, születés kérdéseit, a korai nonverbális időszakot vizsgáljuk. Munkánk alapját a terápiás tapasztalatok, a pre- és perinatális kutatások legfrissebb eredményei és a feldolgozott saját élményeink képezik. A Születni-újjászületni sajátélményű terápiás csoportban Orosz Katalin mellett asszisztensként dolgozom.

dr. Daniel Éva

pszichológus
Uploaded image

Fabulya Edit

mentálhigiénés szakember, transzperszonális terapeuta
Fiatal korom óta szenvedélyesen érdekelnek az emberek közti kapcsolatok és együttműködések, az egyénekben és a közösségekben rejlő fejlődési potenciálok, a kiteljesedés és a szabadság mibenléte. Foglalkoztat, hogy milyen akadályok állhatnak ennek útjában, főként pedig az, hogy mit tehetünk azért, hogy nehézségeinket erőforrásokká alakítsuk.
Munkám során és személyes életemben ennek transzformatív erejét gyakran megtapasztalom és mindannyiszor lenyűgöz ez az átalakulás.
A Kheiron Központban transzperszonális szemléletben kísérek és támogatok különböző személyes és közösségi folyamatokat, szervezek és vezetek önismereti csoportokat, képzéseket, tréningeket, stresszkezelő tanfolyamokat. Hozzám futnak be a Kheironba érkező telefonhívások és e-mailek is, én fogadom az egyéni terápia és a csoportok iránt érdeklődőket egyaránt.

Gombai Balázs

pszichológus

Király Eszter

pszichológus

Kövér Anikó

klinikai szakpszichológus
1979-ben végeztem az ELTE pszichológia szakán. Klinikai szakpszichológussá 1983-ban váltam egy olyan képzés keretében, melybe – lévén a legelső – mind a diákok, mind a képzők beletettek „apait-anyait” lelkesültségükben. Pályafutásomat azóta is ez jellemzi: lelkes újítók, lelkes tanítványa, néha kollégája lehettem több évtizedes segítői tevékenységem során, miáltal mindenkor módom volt lepárolni a tapasztaltakból azt, ami épp akkor harmóniában állt személyiségemmel és világlátásommal… Így jutottam el Orosz Katalin születéscsoportjába 2006-ban, Születés Kísérleti Műhelyébe (SZKM) 2007-ben, majd transzperszonális terapeuta képzésébe (2009-2012). 2008 óta a Kheiron Központnak is terapeutája vagyok, a Perinatus Alapítvány munkájában megnyitása óta (2009) részt vállalok.

Majoros István

mentálhigiénés szakember, szupervizor, mozgás- és táncterápiás csoportvezető, családterápiás képzést végzett szakember
Uploaded imageA párrá, majd szülővé és családdá válás témája ugyanannyira érinti a férfiakat, mint a nőket, még ha ez – főként a magzati kortól a gyermek 2-3 éves koráig – ez a nőkre ró elsősorban nagyobb érzelmi és gyakorlati feladatokat. Azonban mi férfiak nagyon is részesei vagyunk ennek a folyamatnak – a hétköznapi sztereotip elképzelésekhez képest sokkal mélyebben. Ennek megértéséhez fontos lépés, hogy képessé váljunk rátekinteni az ezen életfeladatokat meghatározó gyökereinkre, forrásainkra, érzéseinkre. És szembenéznünk a nehézségeinkkel, hiányainkkal, vagy éppen a bennünk rejlő lehetőségekkel. Az általam kísért egyéni folyamatokban sokszor kerülnek fókuszba ezek a témák – emiatt is hívtam életre az „Apává válni” csoportot. Dolgozom férfiakkal és nőkkel külön-külön is, de gyakran párokkal és családokkal is (ilyenkor nő kolléga bevonásával).

Karádi Júlia

pszichológus,transzperszonális terapeuta, integratív babaterapeuta

 

2011 óta dolgozom pszichológusként. Szakmai munkámban és személyes utamon még mindig vezérfonálként szolgál a késő kamaszként megsejtett kérdés és impulzus: hogyan tudunk önmagunkká válni, mi segít és mi gátol ebben?

Terápiás szemléletem az elméleti továbbképzések és sajátélményű tapasztalatok mentén formálódik, és az egyedi terápiás kapcsolat személyes teréhez igazodik.

Szakmai utamat meghatározta a transzperszonális terapeuta képzés jungiánus emberképe és a mély érzelmi folyamatokkal való munka, a humanisztikus segítő beszélgetés fejlődés-központú szemlélete, a Hollandiában töltött hét évben a szülés-születés kísérése, az ott elsajátított integratív babaterápia, a pre- és perinatális pszichológiában való elmélyülés, és a test-fókuszú terápiás megközelítések. A trauma és az emberi potenciál két kulcsfogalom, mely mindezt összefogja. 2019. január óta dolgozom újra Budapesten. A Kheiron Központban egyéni folyamatokat kísérek, terápiás csoportokon asszisztálok, és a Születés Kísérleti Műhely szakmai közösségében veszek részt.

dr. S. Nagy Zita

pszichológus, általános neuropszichológus

2007-ben kezdtem pszichológusként dolgozni. Szakmai érdeklődésemet és munkámat két fő kérdés vezeti: hogyan váltunk azzá, akik vagyunk és hogyan válhatunk azzá, akik lenni szeretnénk? Emberi sorsokról és nehézségekről fejlődési-tanulási folyamatban gondolkodom, melynek kezdete a magzati időszak és mozgatórugója a mindenkiben meglévő önmegvalósítási és önkifejeződési erő. A terápiás folyamatokban is építek ezekre a belső hajtóerőkre.

Terápiás munkámban alkalmazom a szakképzéseimen és módszerspecifikus képzéseimen tanultakat: neuropszichológia, csoportanalitikus terápia, transzperszonális terápia, Autogén Tréning, Fókuszolás, segítő beszélgetés. Elsősorban felnőtt egyéni folyamatokat kísérek olyan verbális terápiában, melyben helyet kapnak imaginációs technikák, mozgás- és testgyakorlatok, fókuszolás és relaxáció. Dolgozom különböző pszichés- (pl. pánikbetegség, kényszerbetegség, depresszió, személyiségzavar) és pszichoszomatikus betegségekkel (pl. autoimmun betegségek, stresszbetegségek), valamint kapcsolati és életvezetési elakadásokkal küzdő személyekkel.

Szántai Gabriella

klinikai szakpszichológus
Uploaded imageGyerekkorom élményei és fiatal gyógypedagógus koromban szerzett tapasztalataim a létezés sokszínűségéről vezettek a pszichológusi pálya felé. Az alapképzést az ELTE-n végeztem, klinikai pszichológiai képzésemet a HIETE Orvostovábbképző Karán, a pszichoterapeuta szakvizsgára felkészítő tanfolyamot a VIKOTE-nél. Gyerekeim születése meghatározó, katartikus élmény, ami szakmai tekintetben is erős formáló erővel bírt. A várandóssági alatti támogatás, a békés, háborítatlan szülés-születés segítése és a közben formálódó anya-gyerek kapcsolat került a szakmai tevékenységem fókuszába. Gyerekekkel kapcsolatos kérdések mentén anyákkal, szülőkkel, családokkal dolgozom. Nagyobb tapasztalatom van csoportok kísérésében, pszichodráma vezető és relaxációs terapeuta vagyok.

Tamás Dorka

mentálhigiénés segítő szakember, autogén tréning és fókusz tréner

Uploaded image

2003-ban végeztem a Szegedi Egyetem mentálhigiénés szakán, azóta vagyok a Kheiron Központ munkatársa. Transzperszonális szemléletben dolgozom, aminek kialakításában a legtöbbet Orosz Katalintól tanultam. A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesületnél autogén tréneri és szimbólumterápiás képesítést szereztem, a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesületnél pedig fókuszolást tanultam, így belső képekkel és testélményekkel is dolgozom. 30 évesen egy magánéleti nehézség miatt pszichológushoz fordultam. A vele való munka olyan sok változást hozott bennem, hogy eldöntöttem, én is abban szeretném segíteni az embereket, hogy elfogadóbb, szeretetteljesebb kapcsolatba kerülhessenek önmagukkal. Vallom, hogy mindannyian képesek vagyunk a változásra és sokkal több erőforrásnak vagyunk birtokában, mint azt gyakran hisszük magunkról.

Eredetileg a József Attila Tudományegyetem magyar-angol szakán végeztem. Rövid ideig dolgoztam tanárként, majd hamarosan sajtókapcsolatokkal kezdtem foglalkozni a kulturális szférában – multinacionális környezetben és kisebb cégeknél egyaránt -, ezért PR–reklám szakközgazdász diplomát is szereztem.

Szívesen kísérek olyanokat, akik csökkenteni kívánják a bennük lévő feszültséget és nyitottak arra, hogy megtanulják az egyik leghatékonyabb relaxációs technikát, az autogén tréninget. Várom azokat, akik javítani szeretnének emberi kapcsolataikon, akiket érdekel a családi múlt feldolgozása, vagy sebesült Belső Gyermeküket szeretnék megvigasztalni.