Az ősök csarnoka

Az öröklött családi múlt gyógyítása, önismereti sajátélményű csoport

Időpont: a következő csoport várhatóan 2016. ősszel lesz

A régi kastélyokban hosszú csarnokokban őrizték az ősök képeit a falakon. Mai modern világunkban is tárgyaink között fel-felbukkannak családi örökségünk emlékei. A hétvégén belső világunkban fedezzük fel, mit is jelent számunkra családunk gyakran távolinak tűnő lelki öröksége. A megelevenedő családfa is segít abban, hogy energiaforrásainkat jobban tudjuk használni.

A fa gyökere a tápanyagokat, vizet közvetít a lombkorona számára. Ha valami miatt nem működik, ha a fa gyökereit elvágják, fokozatosan kiszárad, életképtelenné válik. A mi gyökereink a múltunk, saját személyes életünk megtörtént eseményei. Ezen túl mélyen be vagyunk gyökerezve családunk, nemzetünk történelmébe. Ezer szállal kötődünk szüleinkhez, nagyszüleinkhez, és az egész emberiség nagy családjának is része vagyunk.
A műhelymunka gyakorlatai segítenek abban, hogy felismerjük mélyebb szinten családtagjaink jelentőségét, azt, hogy milyen hatást gyakorolnak az életünkre. Azokat a kapcsolatokat, melyek jelentéktelennek tűntek, megelevenítheti. Azokat, melyek tele vannak fájdalommal, nehezteléssel, segít megtisztítani. Azokat, melyek össze vannak bonyolódva, segít megérteni. Minden kapcsolatunkban, melyek eleinkhez kötnek, segít megtalálni és elmélyíteni a szeretetet.

A hétvégi munka segít abban is, hogy megtanuljuk tisztelni és elfogadni azokat a személyeket, akik hatottak ránk, miközben esetleg tetteik egy részével, viselkedésük bizonyos vonásaival nem értünk egyet. Ezen keresztül tudjuk teljesebben elfogadni őseinket, s ezáltal energiájuk új életre kel bennünk és gyermekeinkben.
A múltban talán emlékezeten túli régmúltban történtek is hatnak életünkre, hiszen szüleink közvetítésével a meg nem oldott problémák viselkedéses mintázatokban ránk hagyományozódtak. Ezeket szinte változatlanul adjuk tovább, hacsak mi magunk meg nem oldjuk ezeket. Vajon hogyan neveljük gyermekeinket, unokáinkat, milyen örökséget hagyunk rájuk?
Az elmúlt években hazánkban elterjedt a Hellinger-féle családállítás, mely tematikájában hasonló kérdésekkel foglalkozik. Az általunk vezetett csoport nem használja ezt a technikát, amit fontosnak tartunk leszögezni, a félreértések elkerülése végett.

Gyakorlati tudnivalók:

Időpont:  a csoport egy hétvégén zajlik.
péntek 17-21 óráig
szombat 9-19 óráig

A csoportot ajánljuk azoknak, akik már hosszabb ideje foglalkoznak személyes életük összefüggéseivel, és szeretnék integrálni sokféle belső tapasztalásukat. Azoknak, akik még csak most kezdik az ismerkedést életútjuk mélyebb eseményeivel, útmutatóként szolgálhat akár hosszabb időre is az eligazodáshoz. Családtagok, barátok részt vehetnek együtt is.
A csoportban tematikus beszélgetések és a családfa elemzése segítségével kerülünk közel a múlthoz. Ezt egészíti ki a vezetett imaginációs gyakorlat, melynek képeit egyszerű eszközökkel lerajzoljuk.

A csoportot Molnár Mária és Tamás Dorka mentálhigiénés tanácsadók vezetik.
A csoport létszáma 10-15 fő.
Részvételi díj: 18.000 Ft
Helyszín: Kheiron Központ

Hozzunk magunkkal:
– Néhány régi családi fotót, nagyszüleink, dédszüleinkről is,
– Családfánkat lerajzolva,
– Puha, könnyű ruhát, melyben könnyen mozgunk,
– Füzetet, írószert,
– Könnyű ennivalót (esetleg ebédet is)

Jelentkezés a Kheiron Központ elérhetőségein.