Pszichológiai továbbképzések

Központunkban képzéseket kínálunk a segítői területen dolgozó szakembereknek. Valamennyi képzésünknek alapelve, hogy a résztvevőnek nem pusztán módszert tanítunk, hanem a személyiség fejlesztésével, ismeretek nyújtásával felkészítjük arra, hogy az új szemlélet keretei között ő maga fejleszthesse ki saját attitűdjét és személyes eszközeit.

Képzéseket kínálunk a pszichológia több területén:

 • fiatal, kevés gyakorlattal rendelkező pszichológusoknak,

 • idősebb, nagy tapasztalatú klinikai szakpszichológus, pszichiáter és pszichoterapeuta kollégáknak,

 • mentálhigiénés szakembereknek,

 • egyéb segítő foglalkozású szakembereknek.

Képzéseink egyelőre nem akkreditáltak.

Az elmúlt évtizedek tudományos fejlődése megmutatta, hogy az „emberi oldal” az élet minden lehetséges területén (társadalom, gazdaság, civil szféra, tudomány, kultúra stb.) számottevően befolyásoló tényező. Minden olyan professzionális helyzetben, ahol emberi kommunikáció történik, sokkal nagyobb fokú emberi tudatosságra van szükség, mint korábban. Így indult el a szervezetfejlesztés, a vezetőképzés mind a gazdasági, politikai és kulturális élet területén. Sorolhatnánk tovább a példákat, azonban ez különösen érvényes a humán segítő szakmákra: a pszichológia, a mentálhigiéné, a szociális szféra, az egészségügy és a pedagógia területén. Ezért kulcskérdés a társadalmi fejlődés szempontjából, hogy korszerű és hatékonyan alkalmazható pszichológiai tudást adjunk át az ezeken a területeken dolgozó szakembereknek.

Képzéseink öt pilléren nyugszanak:

 • Az önismeret új szakasza, amely nélkülözhetetlen minden segítő foglalkozásban,

 • Az együttérzés készségének gyakorlása,

 • A figyelem és a jelenlét (mindfulness) elmélyítése,

 • A kommunikáció készségeinek, jártasságainak kialakítása, gyakorlása (módszertan),

 • A személyes bevonódás hatékonyabb kezelése, a segítő munka keretezése.

A transzperszonális szemlélet megismertetése és kimunkálása azokra a meglévő alapképzettségekre épül, amelyeket már megszereztek az érdeklődők. Ezek a képzések izgalmas felfedezőutak is egyúttal lelkünk olyan területeire, amelyeket eddig még nem, vagy alig ismertünk meg.

A hozzánk forduló érdeklődőknek felmérjük valódi személyes igényeit és lehetőségeit, és javaslatot teszünk arra, hogy szakmai eszköztárukat képzéseink segítségével hogyan bővíthetik.

Magyarországon sok félreértés van a transzperszonalitás fogalmával, a transzperszonális szemléletű képzésekkel kapcsolatban. A Kheiron Központ képzései a következő pszichológiai ismereteken alapulnak:

 • Személyközpontú pszichológia a segítő és a segített alapvető kommunikációjában

 • C.G. Jung komplex analitikus pszichológiája a személyiség modellje

 • Tanácsadói és pszichoterápiás eszközök integrálása a segítő munkába különböző pszichoterápiás módszerek területéről.

Képzési szemléletünk fontos alapvetése, hogy nem tartjuk lehetségesnek, hogy valaki alapképzések nélkül, csak hasonló csoportokat elvégezve segítő foglalkozást gyakoroljon.

Tovább…Kattints a bekezdés szövegére a kibontáshoz és összecsukáshoz.

A transzperszonális dimenzió

Hétvégi demonstrációs csoport. A csoporton résztvevők vetített képes előadáson ismerkedhetnek meg a mindennapi életen túlmutató témákkal: a születés és a halál, amelyek keretbe foglalják földi életünket, a kitágult tudat különleges élményei, az egység és az elhatárolódás, az élet értelmessége.

A bemutatót követő beszélgetések segítenek abban, hogy saját élményeinket jobban megértsük, és el tudjuk helyezni életutunkon. A legfontosabb azonban az, hogy megértsük annak jelentőségét, hogy a mindennapi élet élményeinek feldolgozásába illeszkedhet be a különleges élmény is. Ezen keresztül egészül ki a mindennapi lélektani tapasztalatunk és tudásunk egy olyan holisztikus egységgé, amely segít saját problémáinkon is eligazodni, de egyúttal alapját képezi segítő munkánknak is.
A csoport másik fontos része egy vezetett imagináció, amely élményének feldolgozása segít megmutatni életünk különböző dimenzióinak egységét. Apró példán keresztül találhatjuk meg azt az összeköttetést, amely segít felismerni, hogy egy egységes világba illeszkedik életünk, és megmutatja a kapcsolódás útját a többi emberhez. Weöres Sándor szavaival élve „alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra”.

A csoport időtartama: pénteken 16-20 óráig
szombaton 9-18 óráig.

Résztvevők száma 10-15 fő
A csoportot vezeti: Orosz Katalin klinikai szakpszichológus

Tovább…Kattints a bekezdés szövegére a kibontáshoz és összecsukáshoz.

Pszichológus továbbképzés

A pszichológusok szakmai képzésének fontos részét képezi a tájékozottság. Sokan vannak, akik az egyetemeken nem találkoztak a transzperszonális pszichológiával. Részben a segítő foglalkozásúaknak szóló képzéseket, részben az általános alapcsoportokat javasoljuk a kollégák számára.

Nagyon jó tapasztalataink vannak az integrációnak azzal a formájával, hogy különböző foglalkozásúak közösen vesznek részt ezeken a csoportokon.
Másrészt ajánljuk az önismereti sajátélményű csoportokat, amelyek mindenki számára nyitottak. Talán szokatlan ez a forma, mégis e eredményesnek látjuk szakemberek számára is azt a megközelítést, amely elsősorban mindennapi oldalukat szólítja meg, és így a csoportokon átélt élmények a feldolgozás során természetesen illeszkednek a személyiség egészébe.

Az egyéni terápia szerves része a továbbképzésnek. A csoportokon való részvételt részben előkészíti, részben segíti a csoportok személyes tapasztalatainak feldolgozását. Magától értetődő, hogy narratíváink, preverbális tapasztalataink, személyes életünk bármely részének feldolgozása is témája az önfeltáró folyamatnak.

Az érdeklődő pszichológus/ pszichoterapeuta kollégákat személyes beszélgetésen tudjuk tájékoztatni a további lehetőségekről. Kérjük, jelentkezzenek egyéni konzultációra, amelyen szakmai munkájukkal és a továbbképzéssel kapcsolatban egyeztetni tudjuk az elképzeléseiket a képzési lehetőségekkel.

Tovább…Kattints a bekezdés szövegére a kibontáshoz és összecsukáshoz.

Transzperszonális szemléletű kiképzés

300 órás kiképző csoport minimum 5 év gyakorlattal rendelkező pszichológusoknak és pszichoterapeutáknak. Személyes egyeztetés alapján minimum két éves tanácsadói alapképzést is elfogadunk.

A képzés alapját az önismereti munka képezi, ehhez integráljuk a módszertani képzést. Kiegészíti mindezt a tanszperszonális szakirodalom alapján elméleti blokk.

A képzés célja,hogy a résztvevők felkészüljenek arra, hogy segítő munkájukban alkalmazni tudják a transzperszonális szemléletű gyakorlati és elméleti tudást. Váljanak önreflektívvé munkájukat illetően: ismerjék határaikat és képesek legyenek önfejlesztésre. Mindennek alapját képezi az a hitelesség, ahogyan az elsajátított értékeket saját életükben is hordozzák, megvalósítják.

A transzperszonális szemlélet lényegi részét képezi a közösséghez tartozás, mint erőforrás. A résztvevők keressék és maguk is építsék a közösségeket, melyekhez tartoznak, tudatosan támaszkodjanak a kialakult közösség erőforrásaira. A kiképzés egyúttal hosszútávú együttműködésre is motivál ill. képessé tesz. A képzés egyik célja a csoport hosszú távú működését is megalapozni, hogy a Yalom által ajánlott támogató közösséggé válhasson.

A transzperszonális pszichológia 1969-ben vált önálló irányzattá függetlenedve a humanisztikus pszichológiából, az USA-ban a 4. erő megjelöléssel. Máig sem egységes tudásanyag, hanem elméleti kutatók, és gyakorló terapeuták szerteágazó tapasztalataiból és sajátos értelmezéséből származik. Magyarországon a mi értelmezésünkben egy integrált tudásbázis, amelynek személyiséglélektani alapját C. G. Jung komplex analitikus pszichológiája képezi. A terápiás kommunikációban elsősorban a humanisztikus pszichológia elveit követjük. Az egyes terápiás intervenciókat pedig ebbe ágyazva sokféle módszertani elemből építjük fel. A modern neurobiológia, az ökológia és a kognitív pszichológia elméleti természettudományos hátteret nyújt a mélyebb összefüggések feltárásához. A transzperszonális szemlélet tág emberképe folyamatosan gazdagodik más kultúrák világfelfogásával és gyakorlati tudásával. Tehát bennfoglalóan meghaladjuk a módosult tudatállapotokra vonatkozó transzperszonális pszichológia szűkebb értelmezését.

A képzés nem akkreditált, így a pszichoterapeuta ill. a pszichoterápia megnevezést egyelőre nem használjuk. A megszerzett tudás az alapképzettség körén belül lesz használható.

Tovább…Kattints a bekezdés szövegére a kibontáshoz és összecsukáshoz.

Segítő foglalkozásúak képzése

Segítő foglalkozásúaknak nyújtott transzperszonális szemléletű képzéseink arra szolgálnak, hogy a résztvevők a későbbiekben az alapdiploma, illetve alapképzés keretei közötti munkájukat több ismerettel és új szemléletmóddal gazdagítva tudják végezni.

A képzéseken való részvétel hasznos lehet azok számára is, akik önkéntesként végeznek segítő munkát. Az is megtörténhet, hogy valaki egyszerűen a mindennapjaiban szeretne több ismeretet, készséget szerezni ezen a területen.

Kiknek javasoljuk képzéseink elvégzését?

 • orvosoknak, pedagógusoknak, szociális munkásoknak, gyógypedagógusoknak, jogászoknak, vagyis a klasszikus segítő foglalkozású diplomásoknak;
 • középfokú végzettségűeknek, akik segítő munkát végeznek: nővérek, asszisztensek, foglalkoztató terapeuták, pedagógiai és gyógypedagógiai területen dolgozók, családsegítő munkatársai;
 • az államigazgatás és politika területén dolgozóknak, akik a segítő szakmákat szervezik;
 • civil szervezetek munkatársainak, önkénteseinek;
 • gazdasági szervezetek vezetőinek;
 • kulturális szervezőknek;
 • személyes motiváció esetén bárkinek.

Felsoroljuk azokat a lehetőségeket, amelyek hosszú évek tapasztalatai és visszajelzései alapján hasznosnak bizonyultak sok segítő foglalkozású számára. Az egyes modulok szabadon választható sorrendben végezhetők, emellett a képzés további csoportokkal, szemináriumokkal is kiegészíthető.

Képzést nyújtó csoportjaink teljesítéséről tanúsítványt adunk. A képzések nem akkreditáltak.

Megengedett hiányzás a gyakorlati munka miatt 15%.

 • Hallgatni, meghallgatni – a segítő beszélgetés, módszertani képzés (70 óra, havi egy hétvége)
 • Ki segít a segítőnek? – szakmai énünkre vonatkozó önismereti csoport segítő foglalkozásúaknak (40 óra, havi egy hétvége)
 • Autogén tréning alapfokú tanfolyam, amely fejleszti segítői alapkészségeinket: a figyelem irányíthatósága, a teljes jelenlét, és az önnön belső világunkhoz való kapcsolódás.
 • Segítő szakemberek szupervíziója

Az önismeret elmélyítése nemcsak fontos eleme, hanem alapja is a segítő foglalkozású munkának. Módszertani képzést nyújtó csoportjainkat kiegészítik azok a csoportok, amelyek általános önismeretet nyújtanak, és ezért hasznosak lehetnek segítő foglalkozásúak részére. Valamennyi csoportunkat szívesen ajánljuk, de ezek közül kiemelünk három lehetőséget, amelyek ismeretanyaga és az ott átélt személyes élmények egyfajta teljes  képet rajzolnak a személyiségről. Ezekről a részletes csoportleírás a csoportnevekre kattintva érhető el.

A transzperszonális folyamatokkal kapcsolatos, vagy személyes érdeklődés által motivált önismereti munka 20-50 óra időtartamban egyéni üléseken.

Tovább…Kattints a bekezdés szövegére a kibontáshoz és összecsukáshoz.

Hallgatni-meghallgatni csoport

75 órás tréning segítő foglalkozásúaknak

Következő indulási időpont: várhatóan 2022-ben

Minden segítő foglalkozásnak, legyen az tanító, gyógyító, gondozó, tanácsadó, vagy vezető lényegi kérdése maga a segítő kapcsolat. Tud-e a segítő hallgatni, jelen lenni úgy, hogy a másik érezze a teljes figyelmet, és tud-e meghallgatni, hogy a másik saját megoldását találhassa meg?

A tréningen elsősorban a gyakorlatra fektetjük a hangsúlyt, a készségek, képességek fejlesztésére és a személyes hatékonyság fokozására. A képzés a személyiség egyik alapvető készségét teszi tudatossá és érzékenyebbé, ezért mindenki saját magához képest fejleszti módszertanát. Így bármely segítő kapcsolatban használhatók az itt megszerzett készségek: tanár, pszichológus, orvos, nővér, asszisztens, gyógypedagógus, stb. Az is jó motiváció, ha családi, baráti körben szeretnénk tudatosabbá tenni saját kommunikációnkat.

A munka középpontjában a segítő beszélgetés vezetése áll. Gyakoroljuk a kérdezést, a megfigyelést, az optimális támogatást, a visszajelzéseket, az explorációt. Tanulunk figyelni a szavakra, a tartalomra, és arra, ami a szavak mögött fejeződik ki a metakommunikációban. Tanulunk mindeközben figyelni önmagunkra, használni saját verbális és metakommunikatív eszközeinket, hogy megfelelően vezethessük a segítő beszélgetést.

Két alapvető témánk egyike a humanisztikus pszichológia által kidolgozott empátia, megértés és kongruencia hármasa. A másik a transzperszonális szemlélet tudatosítása és aktív használata a kapcsolatban. Többek között ide tartozik a kölcsönös növekedés elve, vagy olyan szellemi képességeink fejlesztése, mint az inspiráció, a kreativitás, a humor és az intuíció.

A képzés során 3 szakkönyv alapján önálló irodalom feldolgozás is történik. A résztvevők megtanulják a kliensekkel való munka háttérfeladatait is, elsősorban az elemzés és dokumentáció szempontjait. A képzés záródolgozattal fejeződik be.
A képzés elvégzéséről tanúsítványt adunk. A képzés nem akkreditált. A képzést kiegészítheti majd szupervíziós gyakorlati munka és a „Ki segít a segítőnek”csoport.

Gyakorlati tudnivalók:

A tréning 5 hétvégén keresztül zajlik, havonta egy alkalommal péntekenként 15-20 óra, szombatonként 8.30-18.30 óra között.

Kezdés: 2022-ben (egyeztetés alatt)

A csoportvezető Orosz Katalin klinikai pszichológus.
A csoport létszáma max. 16 fő. A csoport elköteleződést kíván, külön nem látogathatók az alkalmak, emellett hiányzás esetén is a teljes összeget kell kifizetni.

A csoport óradíja 2.000 Ft. A részvételi díjat előre egyben és hétvégenként is lehet fizetni, egy hétvége: 30.000 Ft.
Igény esetén ingyenes, egyszerű szálláslehetőséget tudunk biztosítani.

Jelentkezés EZEN AZ ŰRLAPON

Segítő szakemberek szupervíziója

A folyamatban konkrét esetekkel dolgozunk. De a kétórás alkalmakon nem az esetek megoldásával foglalkozunk, hanem az esethozó érintettségére tekintünk rá. Vajon miért okoz problémát, dilemmát az adott helyzet, szituáció? Mi is a problémám?

Jelenleg a szupervíziós alkalmakat online tartjuk, erről bővebb információ a Magyar Transzperszonális Egyesülettől kérhető: kapcsolat.mte@gmail.com